Regler:

*AL færdsel/ophold i parken er på eget ansvar
*Man må max booke 2 timer efter hinanden.
*Har man booket en time må man gerne inviterer andre, men personen der har booket SKAL være tilstede.
*Alle samler høm’er op efter deres egne hunde. Det er naturligvis svært at opdage alt der sker, når hundene løber frit i leg. Møder du derfor en andens høm på gåturen, ja så saml den op i en pose og tag den med ned i skraldespanden. Hvis vi alle gør en indsats, er området lækkert at være i for os alle.
*Hvis din hund graver et hul, skal det dækkes til igen, så andre ikke kommer til skade.
* En booket time gælder feks fra 10.00- 10.55- dvs du SKAL være ude inden ny påbegyndt time/kunde kommer ind.
*Tag hensyn til hinanden ved ind- og udgang, hold afstand til andre hunde.
* Hunde skal være vaccineret, de må ikke være syge med noget smitsomt ( diarré, opkast, øjenbetændelse, hjerte/lungeorm ol.)
*Hunden må ikke efterlades uden opsyn.
* Der vil være periodevis kontrol fra bestyrelsens side.
* Man må gerne skyde startpistol og dummyskyder i parken , hvis I gerne vil træne noget jagthundetræning.
* Mulighed for at booke parken i længere tid, f.eks klubber ol. Kontakt os for aftale/pris.
* Der findes ikke toilet på pladsen

* Ønskes pladsen at at bruges i kommercielt brug, foreningsøjemed, eller som fast træningsplads for en gruppe SKAL vi kontaktes for special aftale.

Vores hundelufteplads er foreningsdrevet og af frivillige så vi afhænglige af i følger reglerne, og har lyst til at bakke op om vores plads. 


Brydes reglerne kan det medføre aflysning af jeres booking + bortvisning fra pladsen